Dotační výzvy

Dotační programy městské části Praha 4 pro rok 2022

Žádosti lze podávat od 05.01 do 18.01. 2022 14:00

Na základě usnesení 22. zasedání Rady městské části Praha 4 ze dne 1. 12. 2021 číslo 22R-763/2021.

 • Usnesení v celém znění zde.
 • Harmonogram, naleznete zde. Aktualizovaný usnesením Rady městské části Praha 4 ze dne 13. 4. 2022 číslo 9R-242/2022.
 • Kompletní znění Zásad pro poskytování dotací městské části praha 4 pro rok 2022 zde.

Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo usnesením ze dne 10. 5. 2022 číslo 20Z-03/2022 udělení dotací městské části Praha 4 na rok 2022. Více v příloze zde.

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • I. Dotační program na podporu sportovních a tělovýchovných aktivit na území MČ Praha 4
   • 1. Dotace na podporu činnosti organizací působících a zajišťujících sportovní a tělovýchovnou aktivitu dětí a mládeže na území MČ Praha 4
   • 2. Dotace na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí dětí a mládeže pořádaných na území MČ Praha 4, na podporu jednotlivců reprezentujících Prahu 4 na akcích regionálního a mezinárodního významu, sportovní akce pro seniory
   • 3. Dotace na podporu investičních akcí sportovních a tělovýchovných organizací působících na území MČ Praha 4, primárně pro aktivity dětí a mládeže
  • II. Dotační program na podporu kulturní a spolkové činnosti na území MČ Praha 4
   • 1. Dotace na podporu jednotlivých kulturních, uměleckých a kulturně-vzdělávacích projektů realizovaných na území MČ Praha 4
   • 2. Dotace na podporu celoroční umělecké činnosti subjektů zajišťujících soustavnou kulturní celoroční činnost pro občany MČ Prahy 4 nebo realizují své projekty na území MČ Praha 4
  • III. Dotační programy na podporu rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin
   • 1. Dotace pro subjekty pořádající jednorázové aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4 a pro subjekty zajišťující celoroční aktivity v oblasti rodinné politiky na území MČ Praha 4
   • 2. Dotace na podporu národnostních menšin a integrace cizinců do české společnosti
  • IV. Dotační program na podporu v oblasti sociální a zdravotní na území MČ Praha 4
   • 1. Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
   • 2. Podpora práce s dětmi a jejich rodinami
   • 3. Podpora služeb pro seniory
   • 4. Podpora služeb pro zdravotně znevýhodněné občany
   • 5. Podpora dobrovolnictví, vzdělávání a programů zdraví
   • 6. Podpora komunitních zařízení
   • 7. Podpora terénní péče
   • 8. Podpora pobytové, lůžkové péče
  • V. Dotační program na podporu životního prostředí
   • 1. Dotace na podporu zlepšení kvality života ve městě
   • 2. Dotace na ochranu a péči o zvířata a hmyz
   • 3. Dotace na ekologickou výchovu a vzdělání
   • 4. Dotace pro oblast a na využití odpadů
  • VI. Dotační program na podporu bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže a na podporu organizací zabývajících se snižováním rizik v oblasti protidrogové problematiky
   • 1. Dotace na podporu prevence v oblasti bezpečnosti dětí a mládeže, rizikového chování dětí a mládeže
   • 2. Dotace na zajištění terénních programů v oblasti protidrogové problematiky